[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 


เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศุกร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

คะแนน vote : 356  

 สถานการณ์และมาตรการในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย จำนวน 1,651 ราย มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และอาการรุนแรง 23 ราย (สรุปสถานการณ์รายวัน) คลิ๊ก

ประเทศไทย ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ดังนี้

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 46 แห่ง คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ

• ท่าอากาศยาน 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ กระบี่

• ท่าเรือ 6 แห่ง คือกรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง พาณิชย์เชียงแสน ภูเก็ต สมุยและกระบี่

• ด่านพรมแดนทางบก 34 แห่ง

2. สถานพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) คัดกรอง

• ผู้ที่มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง

• ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19

• ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเป็นกลุ่มก้อนที่มีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา

3. เฝ้าระวังในชุมชน ให้ความรู้ประชาชน เมื่อพบผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีไข้ ร่วมกับมีอาการ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าตรวจสอบการเฝ้าระวังหรือเข้มงวดในการกักกันตนเอง และปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

เข้าชม : 2804


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      www.เราไม่ทิ้งกัน.com 3 / เม.ย. / 2563
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 / เม.ย. / 2563
      เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน 12 / ธ.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง