[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
ขอติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ในระบบออนไลน์
ขอติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ในระบบออนไลน์
เข้าชม : [1476]
19 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักศึกษาด้วยวิธีเรียนทางไกล ระดับม.ต้นและม.ปลาย
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักศึกษาด้วยวิธีเรียนทางไกล ระดับม.ต้นและม.ปลาย
เข้าชม : [1464]
16 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินครู ได้ที่บล็อก DOWNLOAD หน้าเว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินครู ได้ที่บล็อก DOWNLOAD หน้าเว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.th
เข้าชม : [2883]
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เข้าชม : [1971]
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557
เข้าชม : [1281]
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [2591]
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.แปดริ้ว จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ
กศน.แปดริ้ว จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ
เข้าชม : [1825]
5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.แปดริ้ว จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
เข้าชม : [1317]
27 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
พิธีเปิดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย
นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [2109]
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ \"โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำแบบสำรวจ Google Docs ผ่าน Blogger
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ \"โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำแบบสำรวจ Google Docs ผ่าน Blogger
เข้าชม : [883]
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประเมินทดสอบบุคลากรทุกประเภท เรื่อง แผนงานโครงการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประเมินทดสอบบุคลากรทุกประเภท
เข้าชม : [1459]
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
ศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมกับการส่งกระดาษคำตอบพร้อมแบบทดสอบและเอกสารต่างๆ จากสนามสอบ
ศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมกับการส่งกระดาษคำตอบพร้อมแบบทดสอบและเอกสารต่างๆ จากสนามสอบ
เข้าชม : [2422]
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นิเทศสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นิเทศสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2557
เข้าชม : [3058]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
พิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [1123]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
ศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งแบบทดสอบพร้อมอุปกรณ์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
ศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งแบบทดสอบพร้อมอุปกรณ์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
เข้าชม : [1328]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาจาก กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาจาก กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
เข้าชม : [896]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ N-NET ระดับสนามสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ N-NET ระดับสนามสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม : [2747]
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว เดินหน้าอบรมพัฒนาวิทยากรวิชาชีพ
กศน.แปดริ้ว เดินหน้าอบรมพัฒนาวิทยากรวิชาชีพ
เข้าชม : [3545]
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านรองฯสมิง เสมียนรัมย์ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการบริหารงานแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านรองฯสมิง เสมียนรัมย์ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการบริหารงานแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [2907]
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน มหกรรมไอศกรียมผลไม้และสินค้า OTOP แปดริ้ว ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา (เทศกาลกินไอศกรีมผลไม้แปดริ้ว) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมหกรรมไอศกรีมผลไม้และสินค้า OTOP แปดริ้ว
เข้าชม : [4159]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง