[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ช่องทางสมัครเรียนของของสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


นโยบายเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19 อยู่ไหนก็สมัครเรียนได้ กับ กศน.ฉะเชิงเทรา


----------------------------------ช่องทางสมัครเรียนของของสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าจะเรียนกับเราก่อนได้ที่ลิงค์👉
1. กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjmLZLi6vuL4ZxI…/viewform…

2.กศน.อำเภอบางคล้า https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7kRUqe5KAod1Zx…/viewform…

3.กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjSls8tPB8hzpZl…/viewform…

4.กศน.อำเภอบางปะกง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdojN5El4XIkAluc…/viewform…

5.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSelFl92mL--CPcHk…/viewform…

6.กศน.อำเภอพนมสารคาม https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdg093SnENGzsDJ4…/viewform…

7.กศน.อำเภอราชสาส์น https://docs.google.com/…/1FAIpQLSelJFVy52YuTUsrp…/viewform…

8.กศน.อำเภอสนามชัยเขต https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdbM9q4sDrPaIyJi…/viewform…

9.กศน.อำเภอแปลงยาว https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf8Km9yNnCzGF3m9…/viewform…

10.กศน.อำเภอท่าตะกียบ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfwlewtPQkzGl9pK…/viewform…

11.กศน.อำเภอคลองเขื่อน https://docs.google.com/…/1FAIpQLSct1EKnYWolP1D1O…/viewform…

//ถ้าอีเมลถูกต้อง ใบสมัครออนไลน์ จะส่งไปยังเมลท่านได้ ภายใน 1 นาที และสำเนาจะอยู่กับเรา 1 ชุด เพื่อยืนยันว่าท่านได้สมัครไว้ครับ วันตรวจสอบหลักฐาน นำเอกสารประกอบการสมัครได้แก่
1) สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (พร้อมตัวจริงมาแสดง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อต่างๆ (ถ้ามี)
5) รูปถ่าย จำนวน 2 รูป

และเซ็นชื่อกำกับเป็นอันสมบูรณ์เข้าชม : 685


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 / ส.ค. / 2563
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 / ก.ค. / 2563
      เอกสารแนวทาง \"การจัดการศึกษาและการจัดการรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)\" 20 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19 15 / มิ.ย. / 2563
      ช่องทางสมัครเรียนของของสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 13 / เม.ย. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง