[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

  

  

3 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลทำเนียบผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2560
รายงานข้อมูลทำเนียบผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2560
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมคลิบวีดีโอผู้ประสบผลสำเร็จจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
รวมคลิบวีดีโอผู้ประสบผลสำเร็จจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนปี 2560
แผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2559
รวมรายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วาระการประชุมปี 2559
รวบรวมวาระการประชุมของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีงบประมาณ 2559
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดคำสั่ง ในการจัดสอบN-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559
ดาวน์โหลดคำสั่ง ในการจัดสอบN-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
25 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ
การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป จ.ฉช.
ข้อมูลทั่วไป จ.ฉช.
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทบาทภารกิจและหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
บทบาทภารกิจและหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวช.
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนักศึกษา (ทางไกล)
ข้อมูลนักศึกษา (ทางไกล)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา (ทางไกล)
ความเป็นมา (ทางไกล)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนักศึกษาแยกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลนักศึกษาแยกกลุ่มเป้าหมาย
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผู้จบการศึกษา (สารสนเทศ)
ข้อมูลผู้จบการศึกษา (สารสนเทศ)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนักศึกษา (สารสนเทศ)
ข้อมูลนักศึกษา (สารสนเทศ)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนักศึกษา (เทียบระดับแนวใหม่)
ข้อมูลนักศึกษา (เทียบระดับแนวใหม่)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา (เทียบแนวใหม่)
ความเป็นมา (เทียบแนวใหม่)
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนักศึกษา เทียบสูงสุด
ข้อมูลนักศึกษา เทียบสูงสุด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง