[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา


                             คำขวัญประจำจังหวัด

                                                      "แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร

                                                      พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์"


                             
สัญลักษณ์

                        ตราประจำจังหวัด คือ ภาพโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร หมายถึง ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง


                            สีประจำจังหวัด

                                       สีแดงเลือดหมู

                            ดอกไม้ประจำจังหวัด

                                       ดอกนนทรีป่า

                             ข้อมูลประชากร

                                       ประชากร ชาย 336,962 คน หญิง 350,828 คน รวม 687,790 คน

                             ที่ตั้งและอาณาเขต

                                  เนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ : ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร

                                            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

                                             ทิศใต้             ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี

                                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

                                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร

                            การปกครอง

                                   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 91 ตำบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล  (1 เทศบาลเมือง , 33 เทศบาลตำบล) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนตำบล

                           การเดินทาง

                            รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ

                         1. กรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ใช้ถนนหมายเลข 304 ระยะทาง 82 กิโลเมตร

                         2. กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด ใช้ถนนหมายเลข 34 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 314 สาย บางปะกง - ฉะเชิงเทรา
                            ระยะทาง 100 กิโลเมตร

                         3. กรุงเทพฯ ผ่านสมุทรปราการ - บางปะกง ใช้ถนนหมายเลข 3 ต่อด้วยถนนหมายเลข 314 ระยะทาง 106 กิโลเมตร

 

 

 
เข้าชม : 1696
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง