[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
กศน.ตำบลหัวไทร  ร่วมสู้ Covid - 19
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบล

                                                                          

                              

ประวัติความเป็นมา  

        ตามที่รัฐบาลปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (..๒๕๕๒๒๕๖๑) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพื้นที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน. ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดันงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนหรือ กศน. ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน. เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงสำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้ กศน. ตำบล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนา กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน   ส่งผลให้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปากน้ำ (เดิม)  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กศน.ตำบลสาวชะโงก”  สังกัด      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยตั้งอยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร      อำเภอบางคล้า   โดยมีพิกัดที่ตั้งที่ X  =  ๑๓.๗๘๖๒๔๒      Y = ๑๐๑.๒๓๓๓๖๖   ปัจจุบัน มีนายสันติ  สุขไพบูลย์   ดำรงตำแหน่งครูกศน.ตำบลหัวไทร  สภาพชุมชนโดยรอบของกศน.ตำบลหัวไทร เป็นอาคารปูนชั้นเดียว ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อยู่ใกล้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีร้านค้า มีบ้านเรือนประชาชน ทำให้สะดวกในการเดินทาง เข้าชม : 872
 

กศน.ตำบลหัวไทร  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 086-8391218  E-mail : sunti2896
@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin