[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  "กศน.ตำบลเสม็ดใต้่....ให้โอกาสทางการศึกษา.....พัฒนาความรู้.....สู่สังคมแห่งความพอเพียง"

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติกศน.ตำบลดอนเกาะกา

 

สภาพทั่วไปของ กศน.ตำบล

        1. กศน.ตำบลดอนเกาะกา

ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนเกาะกา  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24170

 

ประวัติความเป็นมา  

ในปี 2528 ได้มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ในครั้งแรกเปิดสอใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและเปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติมในปี 2532             

ในปี 2536 ศูนย์การเรียนได้ทำการปรึกษากับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกาเรื่องการจัดทำห้องศูนย์การเรียนโดย ทางโรงเรียนได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดเก็บหนังสือเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการการให้บริการ
             ในปี 2537 ครูศูนย์การเรียนได้ทำการปรึกษากับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกาและหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว(ในสมัยนั้น) เรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
             ในปี 2538 ครูประจำกลุ่ม นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนแห่งนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกาและได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า  กศน.ตำบลดอนเกาะกาในปัจจุบัน 
เข้าชม : 602
 
กศน.ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์ 081 4443534  E-mail :kea.luckily@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin