[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  "กศน.ตำบลเสม็ดใต้่....ให้โอกาสทางการศึกษา.....พัฒนาความรู้.....สู่สังคมแห่งความพอเพียง"

 
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
กศน.ตำบลดอนเกาะกา


สรุปผลการดำเนินงานโครงการของ กศน.ตำบลดอนเกะกา กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

ที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดกิจกรรม/โครงการ

จำนวน

(ช.ม.)

เป้าหมาย (คน)

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณที่ใช้
(เฉพาะเงินงบดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 75,000 บาท)

หมายเหตุ

แผน

ผล

1

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

สิงหาคม – กันยายน2553

50

20

20

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ

5,000

2

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

5 ธันวาคม 2553

8

10

10

หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

2,564

3

โครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

28 ธันวาคม 2554

8

14

14

หอประชุมโรงเรียน

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

1,650

4

โครงการทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชา ขนมไทย

23-26 เมษายน 2554

20

25

25

บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเกาะกา

8,500

5

โครงการทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

วิชา จักสานประยุกต์

27-30 เมษายน 2554

20

25

25

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 ตำบลดอนเกาะกา

9,000

7

โครงการทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

วิชา จักสานประยุกต์

3-6 พฤษภาคม

2554

20

25

-

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีหมู่ที่ 3 ตำบลดอนเกาะกา

9,000

8

โครงการทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

การตกแต่งผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม

9-13 พฤษภาคม 2554

25

25

-

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเกาะกา

10,500


ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขบัตรประชาชน

กิจกรรมที่รับบริการ

วันเดือนปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


เข้าชม : 374
 
กศน.ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์ 081 4443534  E-mail :kea.luckily@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin