[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

การประกอบอาชีพ  การเกษตร
   
    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร  ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ สวนมะม่วง   การอุตสาหกรรม

    การประกอบอุตสาหกรรมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต  เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนัง   อุตสาหกรรมผลิตอาหาร  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่พัฒนา  ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก  ตลอดจนทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม


  อาชีพอื่น ๆ  เช่น รับราชการ, พนักงานราชการขององค์รัฐ เอกชน และท้องถิ่น พ่อค้า แม่ค้า และอาชีพอิสระอื่น ๆ เป็นต้น เข้าชม : 398
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางสมัคร
ที่อยู่ ชั้น 1
อาคารเทศบาลตำบลบางสมัคร เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
อ.ธัญญาลักษณ์: 089-9345363 
E-mail :
nudang_chan@hotmail.com
LINE:
กศน.ตำบลบางสมัคร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin