[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบล
  นางสาวธัญญาลักษณ์  จันทร์ล้วน  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน .ตำบลบางสมัคร 
 
นางสาวสโรชา  ศิริปี  ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลบางสมัคร

ที่ตั้ง   ( ตั้งอยู่ใต้ตึก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ) เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

       - เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลบางสมัคร เมื่อปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ใต้กุฏิวัดบางสมัคร หมู่ที่ 6 ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ม. 1 และได้อนุเคราะห์สถานที่ชั้นล่างบ้านพักข้าราชการให้ใช้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางสมัคร ปัจจุบัน ได้ย้ายมาอยู่ใต้ตึกทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร เพื่อความสะดวกต่อนักศึกษา กศน. และ ผู้มาใช้บริการ และในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลบางสมัครเป็น กศน.ตำบลบางสมัคร
จนปัจจุบัน 2563

ประเภทกิจกรรมที่จัดใน กศน.ตำบลบางสมัคร
       1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น จำนวน 40
 คน ระดับ ป.ปลาย 86  คน   รวม   126 คน

       2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ( กลุ่ม แม่บ้านบางสมัคร ทำดอกจากไม้ดินไทย – ผ้าใยบัว มีสมาชิก ๑๗ คน )
       3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
       4 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
       5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มุมต่างๆ ที่มีให้บริการ ใน กศน.ตำบลบางสมัคร

       - มุม ใช้คอมพิวเตอร์ และ อ่านหนังสือต่างๆ
       - มุม ดู ETV และ สื่อ VCDต่างๆ

ประเภทและจำนวนสื่ออุปกรณ์ที่มีให้บริการใน กศน. ตำบล
       - หนังสือ ประมาณ 700 เล่ม
       - สื่อ CD เพื่อการศึกษา ประมาณ 30 แผ่น
       - คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้น 1 เครื่อง

ประเภทและจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ

       - นักศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒๖  คน กลุ่มแม่บ้านและผู้ว่างงาน จำนวน 20 คน 
       - พนักงานโรงงานที่มาเล่นกีฬาช่วงเย็น

จุดเด่นและโอกาส
       - ปลอดภัย สะดวกสบายเรื่องสถานที่ในการให้บริการ ใกล้แหล่งชุมชน
       - มีอินเตอร์เน๊ตความเร็วสูงไวว้บริการ
       - มีจำนวนประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมาก 

 

เข้าชม : 2535
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางสมัคร
ที่อยู่ ชั้น 1
อาคารเทศบาลตำบลบางสมัคร เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
อ.ธัญญาลักษณ์: 089-9345363 
E-mail :
nudang_chan@hotmail.com
LINE:
กศน.ตำบลบางสมัคร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin