[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลบางสมัคร

 

นางทองใส จันทบิล

ผอ.กศน.อำเภอบางปะกง

 

 

 นางอารีรัตน์  แสนเจริญ

ครอาสาฯ

 
 
 

นางสาวธัญญาลักษณ์  จันทร์ล้วน

หัวหน้า กศน.ตำบลบางสมัคร

 
                                                                                                                     นางสาวสโรชา  ศิริปี  
                                                                                                                   ครู ศรช.ตำบลบางสมัคร                                                                                              

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลบางสมัคร  

 

 

 

นายไพรัช เกตุมะยูร

ประธานกรรมการ

 

.

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางกิตติมา  ขันทอง

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลสมัคร
 

นางสาวสุธนี  พ่วงภู

นางนุษริน  เตชะวงศ์

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 605
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางสมัคร
ที่อยู่ ชั้น 1
อาคารเทศบาลตำบลบางสมัคร เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
อ.ธัญญาลักษณ์: 089-9345363 
E-mail :
nudang_chan@hotmail.com
LINE:
กศน.ตำบลบางสมัคร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin