[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

# ผลการปฏิบัติงาน
พื้นที่ปฎิบัติงาน เดือนที่รายงาน ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่าน งบประมาณที่ใช้ไป วันที่จัดกิจกรรม วันสิ้นสุดกิจกรรม

รูปกิจกรรม

จัดการ
1 กศน.ตำบลหนองตีนนก / โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคลองศาลเจ้า อ.องครักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคลองศาลเจ้า อ.องครักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เลขอ้างอิงการรายงานผล :7846
กุมภาพันธ์ 6 6 2,400 02/17/2020 02/17/2020


เข้าชม : 354
 
กศน.ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 062-4275456 E-mail : khontaros1978@gmail.co.th
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024566992861 Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin