เนื้อหา : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)

อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
มอบหมาบให้กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยแบะภาคีเครือข่าย ร่วมกับครู กศน.ตำบลเทพราช ,ครู กศน.ตำบลบางซ่อน ,ครู กศน.ตำบลเกาะไร่ และครู กศน.ตำบลคลองประเวศดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) ตำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเขิงเทรา ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
    - กิจกรรมนันทนาการ
    - กิจกรรมชวนน้องอ่านผ่านเกมบิงโก : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ผัก/ผลไม้) / เศรษฐกิจพอเพียง
    - กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ (ระบายสีอาชีพในฝัน/การ์ดรูปสัตว์)
    - กิจกรรมอ่านจับใจความ และเกมอักษรไขว้ำนวนไทย
 
    ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19
เข้าชม : 429


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) 5 / ก.ค. / 2565
      จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่าน 5 / ก.ค. / 2565
      กิจกรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด 26 / มิ.ย. / 2565
      กรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด 26 / มิ.ย. / 2565
      โครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (สู่การปฏิบัติ) 2 / มิ.ย. / 2565