[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\padrew1\muang\bangahai\includes\class.mysql.php on line 168

การบริหารงาน 

 

  

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     ตำบลคลองเปรงมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,369 คน เป็นชาย 4,553 คน หญิง 4,816 คน จำนวนครัวเรือน 2,072 ครัวเรือน

หมู่บ้าน

จำนวน
หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1

บ้านตลาดเปรง

174

324

367

691

หมู่ที่ 2

บ้านคลองประเวศน์ (คลองใหญ่)

207

512

582

1,094

หมู่ที่ 3

บ้านคลองประเวศน์หมู่ 3 (โรงห้า)

116

264

288

552

หมู่ที่ 4

บ้านคลองจรเข้น้อย

158

364

343

707

หมู่ที่ 5

บ้านเกาะดอน

172

407

443

850

หมู่ที่ 6

บ้านคลองขวาง (ลาดน้ำขาว)

251

569

592

1,161

หมู่ที่ 7

บ้านคลองเปรง

299

527

521

1,048

หมู่ที่ 8

บ้านสมอเซ

205

518

549

1,067

หมู่ที่ 9

บ้านปากบึงสมอเซ

238

576

597

1,173

หมู่ที่ 10

บ้านสมอเซหมู่ 10

92

149

151

300

หมู่ที่ 11

บ้านคลองเปรงหมู่ 11

80

142

160

302

หมู่ที่ 12

บ้านใหม่ตลาดเปรง

80

201

223

424

รวม

2,072

4,553

4,816

9,369เข้าชม : 395
 
กศน.ตำบลบางกะไห  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์  :  089-752-9345   E-mail  :unicorinon @hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin