[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
โครงการเรียนรู้เท่าทันไวรัสโควิด-19
อบรมให้ความรู้ การสาธิตการทำหน้ากากผ้าและการทำเจลล้างมือ   เข้าชม :  [2]
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลหนองยาว
การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ นางบุญส่ง กัตพงษ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลหนองยาว   เข้าชม :  [9]
 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลัวอะไร
โคโรนา  เข้าชม :  [4]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
เทคนิคการล้างมือ ห่างไกลโควิด-19 5 / เม.ย. / 2563  เข้าชม :  [4]
มารู้จักไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 5 / เม.ย. / 2563  เข้าชม :  [4]
กิจกรรมงานอัธยาศัย 21 / ธ.ค. / 2562  เข้าชม :  [8]

 

 นางสาววิภาวรรณ  บุญแพง
ครู กศน.ตำบลหนองยาวนางสาวมนิดา  ต้องสู้
 ครูผู้สอนคนพิการ 

 

 
 
อาหารต้าน COVID-19 : รู้สู้โรค (5 มี.ค. 63)

 
[spin9] วิธีทำความสะอาดมือถือ ลดเสี่ยง COVID-19

 
 
  
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอนให้ถูกต้อง ป้องกัน COVID-19 | We Mahidol


 
วีดีโอDIY ผ้าปิดจมูก เย็บมือ ไม่ใช้จักร วิธีทำง่าย สอนละเอียดมาก | Hansa Craft

 
 
 
 

 
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

             หนังสือเรียน กศน.

หนังสือเรียนระดับ ประถมศึกษา

   ทร11001 ทักษะการเรียนรู้
   พต11001 คณิตศาสตร์
   พท11001 ภาษาไทย
   พว11001 วิทยาศาสตร์
   พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
   อช11003 การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
   
อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
   
อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ
   สค11001 สังคมศึกษา
   
สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
 
 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
   ทช11003 ศิลปศึกษา
   
ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง
   
ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

หนังสือเรียนระดับ ม.ต้น

   ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
   ต21001 คณิตศาสตร์
   
พท21001 ภาษาไทย
   พว21011 วิทยาศาสตร์
   พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
 อช21003 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
   
อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
 
 อช21002 ทักษะการพํฒนาอาชีพ
   สค21001 สังคมศึกษา
   
สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
   
สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
   ทช21003 ศิลปศึกษา
   
ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง
   
ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

หนังสือเรียนระดับ ม.ปลาย

   ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
   พต31001 คณิตศาสตร์
   พท31001 ภาษาไทย
   พว31001 วิทยาศาสตร์
   พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
   
อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
   
อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
   สค31001 สังคมศึกษา
   
สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือ
   
สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

   
อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 
   ทช31003 ศิลปศึกษา
   
ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง
 
 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา