[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 

                                                                              
     
                                           นางวาสนา  รุนเจริญ                         นางสาววิไลรัตน์  ศรีรุ่ง                      นายวันชัย   จูมจันทร์
                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                      ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  
 
                                                                                
                                                                                   
                   นางนลินทิพย์  สังข์เจริญ                               นางรุ่งนพภา  พลูสวัสดิ์                      นางสาวอุบลวรรณ  สิทธิศาสตร์
                ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ                               ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ                      ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


 
 
                                                                                                                                                            
             นายบรรเจิด  สังข์เจริญ              นางสาววิภาณี   ศิริพิพัฒน์           นางสาวราวดี   แสนยมาต           นางสาววิชชุดา  มีแก้ว
        ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล              ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล            ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล              ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล                                                                                       

                 
                       

                                                                                                                                                                                                       
                                                                         นายสุปัญญา  ศรีคำ                                                          นายอัศวรักษ์  ตันไล้                                                      
                                              ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
                                               ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ                           นางสาววราพร   คำพานิช 
                ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง                                                                                                                   
                                                                                                        

                                                                               
                   
 


เข้าชม : 2109
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแปลงยาว
เลขที่ 171 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3858-9592
โทรสาร    ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี