เนื้อหา : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
หมวดหมู่ : งานสารสนเทศ
หัวข้อเรื่อง : ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1

ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


คลิกที่ รูปภาพหนังสือเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าชม : 469


งานสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1 29 / ม.ค. / 2559
      สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558 25 / ม.ค. / 2559
      ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 12 / มี.ค. / 2558
      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557 12 / มี.ค. / 2558
      ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 3 / ต.ค. / 2557