เนื้อหา : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
หมวดหมู่ : งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
หัวข้อเรื่อง : ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


 

ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

DOWNLOAD


 


เข้าชม : 2001


งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ) 5 อันดับล่าสุด

      ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 13 / ม.ค. / 2564