เนื้อหา : ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมวดหมู่ : ประกวดราคา
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

จันทร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


 

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 
ประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ผูกพัน 5 ปี 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เข้าชม : 356


ประกวดราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 / เม.ย. / 2563