เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


 วันที่ 16 มีนาคม 2560 นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหน่วยรับตรวจราชการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้หน่วยรับตรวจราชการได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการจำนวน 15 นโยบาย โดยเจาะลึกโรงเรียนคุณธรรมและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 เข้าชม : 146


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 / ส.ค. / 2560
      สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 23 / พ.ค. / 2560
      พิธีเปิดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน” 4 / เม.ย. / 2560
      ขอเชิญร่วมงาน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 31 / มี.ค. / 2560
      การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 20 / มี.ค. / 2560