เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : พิธีเปิดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน”

อังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560


วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กศน. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ "ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน" ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ โดยได้รับเกียรติจากนายพรเลิศ  โชคชัย  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิด  นายวสันต์  รัชชวงษ์ ผอ.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพิธีเปิดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และโครงการฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน  พร้อมด้วยนางสาวอธิจิต  อาภรพงษ์   รองผอ.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายอนันต์  เฟื่องทอง  ศึกษานิเทศก์  กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนต์รักษ์ มงคลสมัย  กรรมการบริษัทประพนธ์เจริญรุ่งเรือง  หัวหน้าส่วนราชการ  นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณนานับปการที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ 

2. เพื่อดำเนินการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการอ่านในทุกระดับ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนโดยประชารัฐ

 4. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่านในพื้นที่ดำเนินงาน "ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน"

ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการศาสตร์พระราชา  จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กองพลทหารราบที่ ๑๑  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาก KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  กิจกรรมสาธิตอาชีพเพื่อสร้างรายได้  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแสนสนุก  จากห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราและมุมหนังสือน่าอ่าน

 
 
 เข้าชม : 181


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 / ส.ค. / 2560
      สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 23 / พ.ค. / 2560
      พิธีเปิดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน” 4 / เม.ย. / 2560
      ขอเชิญร่วมงาน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 31 / มี.ค. / 2560
      การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 20 / มี.ค. / 2560