เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


 
      
      
      

18 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา และสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสุดฝั่งบูรพา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 605 คน เป็นผู้บริหารจาก สำนักงาน กศน.จังหวัด และผู้บริหารระดับอำเภอบางส่วน และครู กศน.ตำบลหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการครู กศน.ตำบล โดยจะนำผลการอบรมในครั้งนี้ นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรได้แก่ นายกองตรีธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์  เพื่อมาให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเข้าชม : 131


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 / ส.ค. / 2560
      สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 23 / พ.ค. / 2560
      พิธีเปิดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “ฉะเชิงเทราเมืองนักอ่าน” 4 / เม.ย. / 2560
      ขอเชิญร่วมงาน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 31 / มี.ค. / 2560
      การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 20 / มี.ค. / 2560