เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวรรณวิจักษ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน ตามโครงการคลังความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) พัฒนาบุคลากรสร้างคลังความรู้ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบรรยายพิเศษ พูดคุย เกี่ยวกับรายละเอียดของการอบรมตามหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีนางชณาภา และไหม ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด ให้ความรู้ แนะนำ เติมเต็มความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน เช่น การตระหนักเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แนะนำเทคนิคต่างๆ ในการจัดรูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมจัดส่งบทความเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกต่อไป
ในการสัมมนาครั้งนี้ คณะทีมงานจากสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก นำโดย นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, นางกัญญาทิพ เสนาะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัล ฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม

 

 

 


เข้าชม : 161


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ยินดีต้อนรับ นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 30 / ส.ค. / 2565
      สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 / ส.ค. / 2565
      ยินดีต้อนรับ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 26 / ก.ค. / 2565
      ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (การสัมภาษณ์) 18 / ก.ค. / 2565
      กิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565 7 / ก.ค. / 2565