เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : พิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566


 


เข้าชม : 25


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 31 / พ.ค. / 2566
      ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษารายบุคคลของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 29 / พ.ค. / 2566
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2566 29 / พ.ค. / 2566
      รับรายงานตัวข้าราชการ 29 / พ.ค. / 2566
      กิจกรรมศึกษาดูงานกับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 26 / พ.ค. / 2566