[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยแบะภาคีเครือข่าย ร่วมกับครู กศน.ตำบลเทพราช ,ครู กศน.ตำบลบางซ่อน ,ครู กศน.ตำบลเกาะไร่ และครู กศน.ตำบลคลองประเวศดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) ตำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเ
เข้าชม : [429]
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [389]
26 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด
กิจกรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [363]
26 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด
กรรมส่งเสริมอ่านสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [388]
2 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (สู่การปฏิบัติ)
โครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (สู่การปฏิบัติ) ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [318]
30 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จัดโครงปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
เข้าชม : [329]
23 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัคร กศน.ตำบล เข้าร่วมการฝึกอบรมการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. ให้กับอาสาสมัคร กศน. ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) เ
อาสาสมัคร กศน.ตำบล เข้าร่วมการฝึกอบรมการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. ให้กับอาสาสมัคร กศน. ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัคร กศน. ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และความต้องก
เข้าชม : [239]
23 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชมรายการพิเศษ “การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2565”
รับชมรายการพิเศษ “การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และ Facebook live ทางเพจ ETV Channel
เข้าชม : [326]
30 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน
วันที่ 30 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน โดยการปรับภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณรอบๆอาคารห้องส
เข้าชม : [251]
30 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูประจำรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom เวลา 09.00 -16.00 น. ระดับประถมศึกษา รายว
เข้าชม : [345]
23 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Google classroom
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูประจำรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom เวลา 09.00 -16.00 น. ระดับประถมศึกษา รายวิชาพัฒนาอาช
เข้าชม : [269]
23 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมิน เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (รอบ 2 รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet)
วันที่ 23 มกราคม 2565 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมิน เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (รอบ 2 รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Googl
เข้าชม : [292]
6 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอบ้านโพธิ์
วันที่ 5 มกราคม 2565 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ นำโดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครู กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ประชุม มอบหมายงานและติดตามงาน เวลา 09.00 – 12.30 ดังนี้ 1. กลุ่มงานอำนวยการ งานบุคลากร แจ้งเรื่องการมอบหมายให
เข้าชม : [257]
16 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 “กรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19”
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 “กรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19” โด
เข้าชม : [195]
5 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี เข็มทอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางปทุมวดี เพลงสันเทียะ ครูผู้ช่วย และบุคลากรกลุ่มงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบ
เข้าชม : [249]
22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ MATH CAMP ค่ายคณิต คิดสนุก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ นำโดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ MATH CAMP ค่ายคณิต คิดสนุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับ
เข้าชม : [244]
22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูประจำรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom เวลา 09.00 -16.00 น. ดังนี้ 1.ระดับประถมศึกษา จัดการ
เข้าชม : [210]
3 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จ การศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบ
เข้าชม : [235]
31 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ นำโดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ได้มอบหมาย คณะทำงานการศึกษาเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 คน แบ่งเป็น ระดับมัธ
เข้าชม : [247]
28 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ นำโดย นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านโพธิ์ และบุคลากร กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้
เข้าชม : [260]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์  หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์: 038-588202 http://ccs.nfe.go.th/bannpho
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี