[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
สกร.ระดับอำเภอบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : [27]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จกรรม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน
สกร.ระดับอำเภอบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน
เข้าชม : [34]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรด้านการออกแบบและการจัดทำแผนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
สกร.ระดับอำเภอบ้านโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรด้านการออกแบบและการจัดทำแผนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
เข้าชม : [35]
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินแฟ้มประมวลมิติประสบการณ์ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประเมินแฟ้มประมวลมิติประสบการณ์ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [167]
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ นำโดย นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระ
เข้าชม : [146]
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Laerning ประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เข้าชม : [161]
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอบ้านโพธิ์ เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ และฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา สวนเกษตรผสมผสาน โดยมีนางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผู้อำน
เข้าชม : [142]
29 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : [412]
26 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Inspirium)
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Inspirium)
เข้าชม : [282]
19 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และการบริการ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และการบริการ โดยมีนางสาวสุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และMr.Gyanandra Dewan จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร
เข้าชม : [410]
19 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษา กศน. อำเภอบ้านโพธิ์
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษา กศน. อำเภอบ้านโพธิ์ ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
เข้าชม : [266]
26 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่าย ครูกศน.ตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับครู กศน.ตำบลลาดขวาง และครู กศน.ตำบลคลองบ้านโพธิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เข้าชม : [351]
26 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์
ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อมอบหมายงาน และติดตามงาน เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เข้าชม : [228]
26 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออก
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออก ระหว่าง กลุ่มสุดฝั่งบูรพา และ กลุ่มเบญจบูรพา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
เข้าชม : [287]
16 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 2/2565
จัดปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 2/2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์
เข้าชม : [181]
16 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ google form กำหนดเวลาในการเปิด - ปิดข้อสอบ)
จัดดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ google form กำหนดเวลาในการเปิด - ปิดข้อสอบ) ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 405 คน เข้าสอบ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 49.88
เข้าชม : [177]
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายรัตนากร บุดดา ครูกศน.ตำบลบางซ่อน ได้บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำ
เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายรัตนากร บุดดา ครูกศน.ตำบลบางซ่อน ได้บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำ
เข้าชม : [191]
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ณ วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหว
เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ณ วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหว
เข้าชม : [170]
7 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อมอบหมายงาน และติดตามงาน
ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อมอบหมายงาน และติดตามงาน เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เข้าชม : [205]
7 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
เข้าชม : [177]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์  หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140  โทรศัพท์: 038-588202 http://ccs.nfe.go.th/bannpho
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี