[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา : ทั้งหมด
  

27 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
เข้าชม : [9]
8 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
เข้าชม : [163]
13 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [215]
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [219]
27 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [204]
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [233]
18 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [176]
14 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [196]
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [180]
11 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรุ้จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรุ้จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [158]
31 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [139]
31 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขัยรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขัยรถยนต์
เข้าชม : [138]
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [155]
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
เข้าชม : [142]
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [259]
17 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
ร่างรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
เข้าชม : [185]
17 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
เข้าชม : [200]
27 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล
เข้าชม : [145]
11 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอน
เข้าชม : [331]
10 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
เข้าชม : [299]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง