[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

  เนื้อหาที่ 1 : ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 11  
 • ประกาศสอบราคา
 • 2  
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • 2  
 • ประกาศสอบบุคลากรตำแหน่งต่างๆ
 • 2  
 • คำสั่ง
 • 3  
 • ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2  
 • ประกวดราคา
 • 1  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 3  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน2
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • โปรแกรม
 • 1  
 • เอกสารเผยแพร่
 • 22  
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 36  
    เนื้อหาที่ 3 : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • งานบุคลากร
 • 22  
 • งานสารสนเทศ
 • 36  
 • งานการศึกษาพื้นฐาน
 • 0  
 • งานการศึกษาต่อเนื่อง
 • 0  
 • งานการเงิน
 • 0  
 • งานบัญชี
 • 0  
 • งานพัสดุ
 • 0  
 • งานอัธยาศัย ห้องสมุด
 • 0  
 • งานอัธยาศัย
 • 0  
 • งานทะเบียนนักศึกษา
 • 0  
 • งานสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์
 • 0  
 • งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
 • 0  
 • งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
 • 0  
 • งบประมาณ
 • 0  
 • แผนนโยบาย
 • 0  
 • งานส่งเสริมการอ่าน (รถบัสเคลื่อนที่)
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 3  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 0  
 • บทความทั่วไป
 • 7  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 3  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 0  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 146  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • ข่าวเด่น
 • 51  
 • ทดสอบ
 • 0  
 • test
 • 0     
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
  โทรสาร  0-3898-1620 
  ckansan@hotmail.com 
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง