[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
8 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
เข้าชม : [55]
13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [178]
29 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [213]
24 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เข้าชม : [189]
24 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน !! สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่ง
ขอเชิญชวน !! สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่งตอบแบบสำรวจข้อมูลรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความ
เข้าชม : [183]
24 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน)
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน)
เข้าชม : [178]
16 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [209]
9 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เข้าชม : [228]
8 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล
คณะกรรมการการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล
เข้าชม : [192]
1 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
เข้าชม : [176]
30 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมอบรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าชม : [161]
2 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [238]
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [252]
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2566
เข้าชม : [256]
27 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 23 “ตามรอยพระราชา สู่การพึ่งพาที่ยั่งยืน”
มหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 23 “ตามรอยพระราชา สู่การพึ่งพาที่ยั่งยืน”
เข้าชม : [225]
22 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าชม : [268]
18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มีนาคม 2567 ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
18 มีนาคม 2567 ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าชม : [221]
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
เข้าชม : [213]
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567
เข้าชม : [188]
13 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [180]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง