[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   ปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
30 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์
ยินดีต้อนรับ นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์
เข้าชม : [83]
2 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [161]
26 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยินดีต้อนรับ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [195]
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (การสัมภาษณ์)
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (การสัมภาษณ์)
เข้าชม : [195]
7 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565
กิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565
เข้าชม : [225]
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
เข้าชม : [174]
23 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [285]
18 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
เข้าชม : [1070]
13 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [519]
30 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [684]
10 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนาสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดฉะเชิงเทร
เข้าชม : [255]
2 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
เข้าชม : [286]
29 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
29 เมษายน 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เข้าชม : [313]
8 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [274]
5 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 เมษายน 2565 – วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5 เมษายน 2565 – วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เข้าชม : [231]
31 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
เข้าชม : [193]
25 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ครู ข. และ ครู ค. ตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ครู ข. และ ครู ค. ตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [303]
8 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [426]
31 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
เข้าชม : [286]
24 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [409]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง