[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
เข้าชม : [21]
21 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567
เข้าชม : [52]
14 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ขอถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [77]
7 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา
เข้าชม : [64]
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากลไกผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงาน ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
โครงการพัฒนากลไกผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
เข้าชม : [96]
29 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : [86]
29 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เข้าชม : [77]
23 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำหลักสูตรสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำหลักสูตรสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน
เข้าชม : [124]
23 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา \\\"การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา\\\"
กิจกรรมจิตอาสา \\\"การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา\\\"
เข้าชม : [105]
19 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [90]
18 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [90]
18 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา “ศรีโสธรเกมส์”
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา “ศรีโสธรเกมส์”
เข้าชม : [106]
18 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช \"วันยุทธหัตถี\"
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช \"วันยุทธหัตถี\"
เข้าชม : [79]
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
วันครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
เข้าชม : [84]
15 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าชม : [68]
15 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เข้าชม : [62]
11 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เข้าชม : [85]
8 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
เข้าชม : [115]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร สกร.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมบุคลากร สกร.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [103]
28 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2567
สวัสดีปีใหม่ 2567
เข้าชม : [119]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง