[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
เศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลแปลงยาว โดยนางสาวรัตนาพร ซอหนองบัว และ นายสุปัญญา ศรีคำ ร่วมกับ กศน.ตำบลหัวสำโรง โดย นางสาววิภาณี ศิริพิพัฒน์ และ นายหัสชัย บุญถนอม ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.12 ตำบลหัวสำโรง โดยมี นายอนันต์ ตันไล้ ประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยาย นายสุนทร คชสิงห์ ข้าราชการบำนาญ การบรรยาย เน้นสิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 16 คน ผลการดำเนินงาน ดีมาก
 


เข้าชม : 1118
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแปลงยาว
เลขที่ 171 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3858-9592
โทรสาร    ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี