[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : เอกสารเผยแพร่
หัวข้อเรื่อง : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 

Downloadเข้าชม : 707


เอกสารเผยแพร่ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 / ม.ค. / 2559
      แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท 4 / ธ.ค. / 2558
      หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ) 4 / ธ.ค. / 2558
      เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 10 / พ.ย. / 2558
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 16 / ม.ค. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง