[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 รายงานงบทดลอง สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                                             

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                  

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                       


                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                          

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                                      

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                        
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                                                           ตุลาคม 2566
                                                           พฤศจิกายน 2566
                                                           ธันวาคม 2566
                                                           มกราคม 2567
                                                           กุมภาพันธ์ 2567
                                                           มีนาคม 2567
                                                           พฤษภาคม 2567
                                                           มิถุนายน 2567


เข้าชม : 2762
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง