[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เนื้อหา : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
หมวดหมู่ : งานสารสนเทศ
หัวข้อเรื่อง : ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1

ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


คลิกที่ รูปภาพหนังสือเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าชม : 465


งานสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1 29 / ม.ค. / 2559
      สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558 25 / ม.ค. / 2559
      ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 12 / มี.ค. / 2558
      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557 12 / มี.ค. / 2558
      ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 3 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง