[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เนื้อหา : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
หมวดหมู่ : งานบุคลากร
หัวข้อเรื่อง : การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559

จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อ 2.6

DOWNLOAD


เข้าชม : 1114


งานบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19 15 / มิ.ย. / 2563
      การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559 16 / พ.ค. / 2559


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง