[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : เอกสารเผยแพร่
หัวข้อเรื่อง : สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565


สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


DOWNLOADเข้าชม : 1185


เอกสารเผยแพร่ 5 อันดับล่าสุด

      สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 / ต.ค. / 2565
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 27 / ต.ค. / 2565
      ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 13 / ม.ค. / 2564
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 / ม.ค. / 2559
      แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท 4 / ธ.ค. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง