[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

Download : ทั้งหมด
  

13 / ม.ค. / 2564 : เอกสารเผยแพร่
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [83]
25 / ม.ค. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เข้าชม : [895]
4 / ธ.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท
เข้าชม : [663]
4 / ธ.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)
เข้าชม : [674]
10 / พ.ย. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เข้าชม : [990]
16 / ม.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เข้าชม : [2155]
16 / ม.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ปรับปรุงล่าสุด
แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ปรับปรุงล่าสุด
เข้าชม : [1950]
12 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2557 การศึกษาทางไกล
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2557 การศึกษาทางไกล
เข้าชม : [1598]
11 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี 2558
ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี 2558
เข้าชม : [1362]
9 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [2260]
14 / พ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
Micro Planning Form
Micro Planning Form
เข้าชม : [2075]
7 / พ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
เข้าชม : [7875]
9 / ต.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลการทดสอบ N-NET 1/2557
ประกาศผลการทดสอบ N-NET 1/2557
เข้าชม : [2234]
1 / ก.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
หนังสือจากสำนักงาน กศน. เรื่อง รายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการของบประมาณครูผู้สอนคนพิการ ปี 2558
หนังสือจากสำนักงาน กศน. เรื่อง รายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการของบประมาณครูผู้สอนคนพิการ ปี 2558
เข้าชม : [2020]
1 / ก.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน กศน.
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน กศน.
เข้าชม : [1327]
18 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลสอบ เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน (สทศ)
ประกาศผลสอบ เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน (สทศ)
เข้าชม : [4127]
18 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
เอกสารดาวน์โหลดยืนยันการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2557
เอกสารดาวน์โหลดยืนยันการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2557
เข้าชม : [1232]
8 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ
แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เข้าชม : [1150]
27 / มิ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557
เข้าชม : [1161]
10 / เม.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2556 กศน.อำเภอทุกแห่ง
เข้าชม : [1400]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง