[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

Download : ทั้งหมด
  

12 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2557 การศึกษาทางไกล
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2557 การศึกษาทางไกล
เข้าชม : [1380]
11 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี 2558
ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้น ปี 2558
เข้าชม : [1148]
9 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [2031]
14 / พ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
Micro Planning Form
Micro Planning Form
เข้าชม : [1826]
7 / พ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
เข้าชม : [7590]
9 / ต.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลการทดสอบ N-NET 1/2557
ประกาศผลการทดสอบ N-NET 1/2557
เข้าชม : [1992]
1 / ก.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
หนังสือจากสำนักงาน กศน. เรื่อง รายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการของบประมาณครูผู้สอนคนพิการ ปี 2558
หนังสือจากสำนักงาน กศน. เรื่อง รายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการของบประมาณครูผู้สอนคนพิการ ปี 2558
เข้าชม : [1790]
1 / ก.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน กศน.
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน กศน.
เข้าชม : [1076]
18 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลสอบ เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน (สทศ)
ประกาศผลสอบ เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน (สทศ)
เข้าชม : [3876]
18 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
เอกสารดาวน์โหลดยืนยันการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2557
เอกสารดาวน์โหลดยืนยันการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2557
เข้าชม : [1000]
8 / ก.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ
แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เข้าชม : [935]
27 / มิ.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557
เข้าชม : [929]
10 / เม.ย. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2556 กศน.อำเภอทุกแห่ง
เข้าชม : [1174]
27 / มี.ค. / 2557 : เอกสารเผยแพร่
เอกสารสำหรับขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ปี 2557
เอกสารสำหรับขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ งบประมาณ ปี 2557
เข้าชม : [1423]
10 / ก.พ. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เข้าชม : [1232]
31 / มี.ค. / 2551 : เอกสารเผยแพร่
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2554
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [895]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง