[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

Download : ทั้งหมด
  

24 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมิน กศน.ตำบล ปี58
แบบประเมิน กศน.ตำบล ปี58
เข้าชม : [1112]
17 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินครูอาสาสมัคร กศน.
แบบประเมินครูอาสาสมัคร กศน.
เข้าชม : [1273]
17 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินครู กศน.ตำบล
แบบประเมินครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1159]
17 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินครู ศรช.
แบบประเมินครู ศรช.
เข้าชม : [1081]
17 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [1003]
17 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินบรรณารักษ์
แบบประเมินบรรณารักษ์
เข้าชม : [1141]
4 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานคะแนนเฉลี่ย (gpa) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (pr) ภาคเรียนที่ 2/2557
ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานคะแนนเฉลี่ย (gpa) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (pr) ภาคเรียนที่ 2/2557
เข้าชม : [895]
4 / ส.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา เครือข่าย ดีเด่น ประจำปี 2558
เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา เครือข่าย ดีเด่น ประจำปี 2558
เข้าชม : [739]
9 / มิ.ย. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
วิชาวิทยาศาสตร์ (พว 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาวิทยาศาสตร์ (พว 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าชม : [813]
9 / มิ.ย. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
วิชาภาษาอังกฤษ (พต 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาภาษาอังกฤษ (พต 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าชม : [768]
9 / มิ.ย. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ (พค 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาคณิตศาสตร์ (พค 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าชม : [1087]
1 / เม.ย. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานคะแนนเฉลี่ย (gpa) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (pr) ภาคเรียนที่ 1/2556
ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานคะแนนเฉลี่ย (gpa) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (pr) ภาคเรียนที่ 1/2556 โดยให้นำไฟล์ของสถานศึกษาตนเองนำไปลงนามพร้อมส่งกลับมายัง สำนักงาน กศน.จังหวัด ดังรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือ ที่ ศธ 0210.23/ว.141 ลงวันที่ 31 มี.ค. 58
เข้าชม : [2230]
19 / มี.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้าง
แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้าง
เข้าชม : [4506]
17 / มี.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [2210]
16 / มี.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครู อาสาสมัคร กศน.
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครู อาสาสมัคร กศน.
เข้าชม : [1611]
16 / มี.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครูกศน.ตำบล
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครูกศน.ตำบล
เข้าชม : [2140]
16 / มี.ค. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครู ศูนย์การเรียนชุมชน
ดาวน์โหลดฟอร์มแบบประเมินครู ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าชม : [1573]
4 / ก.พ. / 2558 : โปรแกรม
แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง หนังสือ สำนักงาน กศน.ที่ ศธ0210.23/ว.54 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กรอบความร่วมมือการขยายงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล
กรอบความร่วมมือการขยายงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล
เข้าชม : [1399]
16 / ม.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เข้าชม : [1976]
16 / ม.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ปรับปรุงล่าสุด
แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ปรับปรุงล่าสุด
เข้าชม : [1785]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง