[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   วาระการประชุมครั้งที่  1/59  
   วาระการประชุมครั้งที่ 2/59    
   วาระการประชุมครั้งที่ 3/59 
   วาระการประชุมครั้งที่ 4/59 
   วาระการประชุมครั้งที่ 5/59
   วาระการประชุมครั้งที่ 6/59   รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59 
   รายงานการประชุมครั้งที่ 2/59  
   รายงานการประชุมครั้งที่ 3/59
   รายงานการประชุมครั้งที่ 4/59
   รายงานการประชุมครั้งที่ 5/59   วาระการประชุม ครั้งที่ 1/59 
   รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/59 

 
 
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันทางไกล

ฐานข้อมูลสำรวจความต้องการทางการศึกษา สำหรับคนพิการ
ระบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
ระบบการทดสอบระดับชาติ N-NET
ระบบการสอบ N-NET จบ ม.6 ใน 8เดือน
จบ ม.6 ใน 8 เดือน (กศน.) หมายเหตุ : ควรเปิดด้วย Browser Google Chrome
ระบบอับโหลดข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา หลักสูตร 2551
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EIS Online
ระบบผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. ออนไลน์
 
<< ตุลาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [3581]
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [1831]
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน   เข้าชม :  [3263]
ความสุขที่อยู่แค่ลมหายใจ เขียนโดย POODANG
ความสุขที่อยู่แค่ลมหายใจ เขียนโดย POODANG   เข้าชม :  [4756]
ไม่เห็น ใช่ว่า ไม่มี เขียนโดย BELLA RARBIE
ไม่เห็น ใช่ว่า ไม่มี เขียนโดย BELLA RARBIE   เข้าชม :  [3411]
 
16 / พ.ค. / 2559 : งานบุคลากร
การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559
การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559  เข้าชม :  [197]
29 / ม.ค. / 2559 : งานสารสนเทศ
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1  เข้าชม :  [299]
25 / ม.ค. / 2559 : งานสารสนเทศ
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558  เข้าชม :  [301]
12 / มี.ค. / 2558 : งานสารสนเทศ
ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558  เข้าชม :  [3381]
 

26 / ก.พ. / 2559 : ประกาศสอบบุคลากรตำแหน่งต่างๆ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   เข้าชม :  [392]

26 / ม.ค. / 2559 : ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หนังสือรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หนังสือรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคเรียนที่ 2/2558   เข้าชม :  [323]

11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง(ต่อเติม)ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง(ต่อเติม)ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น   เข้าชม :  [292]

18 / ส.ค. / 2558 : ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2558   เข้าชม :  [2366]
 


 

               นายวสันต์    รัชชวงษ์
                      ผู้อำนวยการ
           สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  คู่มือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  คู่มือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
  คู่มือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถม
  ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ตอนต้น
  ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ตอนปลาย หลักสูตรกระเป๋าถัก
 หลักสูตรกะลามะพร้าว
 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนตร์ทางการเกษตร
 หลักสูตรดอกไม้ไฟประดับ
 หลักสูตรปลาหยอง
 หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 หลักสูตรเสริมรากต้นไม้
 หลักสูตรอาหารจานเดียว

   แบบสรุปโครงการ
              กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
              กศน.อำเภอบางคล้า
              กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
              กศน.อำเภอบางปะกง
              กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
              กศน.อำเภอพนมสารคาม
              กศน.อำเภอราชสาส์น
              กศน.อำเภอสนามชัยเขต
              กศน.อำเภอแปลงยาว
              กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
              กศน.อำเภอคลองเขื่อน 
    คลังหลักสูตร

   การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน

   ยุทธศาสตร์ กศน. เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของ กศน.

   รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา       

 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
      พื้นฐาน พต 11001  3 ระดับ

   หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน

     

     
  
     

    ปฏิทินสอบปลายภาค 2/2557 ม.ต้น           
  ปฏิทินสอบปลาย 2/2557 ม.ปลาย              
 รายชื่อ นักศึกษาเข้าใหม่  ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2557 แยกอำเภอ จำนวนทั้งหมด 29 คน ล่าสุด
 รายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่2/2557 แยกอำเภอ จำนวนทั้งหมด 63 คน ล่าสุด
 


 หนังสือ ที่ ศธ0210.04/75 ลงวันที่ 9 ม.ค.58
 หนังสือที่ ศธ 0210.04/76 ลงวันที่ 9 ม.ค.58
 หนังสือที่ ศธ 0210.04/77 ลงวันที่ 9 ม.ค.58
  โครงการประกวดค่านิยม 12 ประการ
 หลักเกณฑ์การประกวดค่านิยม 12 ประการ ล่าสุด
 แบบฟอร์มการให้คะแนน   ประเภท การพูด
 ใบสมัคร ประเภท การพูด
  แบบฟอร์มการให้คะแนน ประเภท เรียงความ  
  ใบสมัคร ประเภท เรียงความ 
  แบบฟอร์มการให้คะแนน  ประเภท คลิปวิดีโอ
  ใบสมัคร ประเภท  คลิปวิดีโอ
   แบบฟอร์มการให้คะแนน  ประเภท การร้องเพลงค่านิยม12 ประการ
  ใบสมัคร ประเภท การร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ
 ประกาศรับสมัครประกวดค่านิยมหลัก  12 ประการ (ฉบับแก้ไข)    ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 คำขอมีบัตรประจำตัว
 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน 6006
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน 6005
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
          และบุคลากรทางการศึกษา    

 ใบรับรองการจ่ายเงิน
 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
 ใบสำคัญรับเงิน
 ลาป่วย /ลากิจ / ลาคลอด
 ค่าผ่านทาง
 ขอยืมเงินทดรองราชการ
 ขอหนังสือรับรอง (ข้าราชการ)
 ขออนุญาตดำเนินการ
 ขออนุมัติไปราชการ
 ทราบผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 ทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ  

 
ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   

 
cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher