[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com
www.เราไม่ทิ้งกัน.com   เข้าชม :  [3497]
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เข้าชม :  [2343]
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [6794]
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [4995]
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน   เข้าชม :  [6399]
 

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2567
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2567  เข้าชม :  [14]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  8 / ธ.ค. / 2566  เข้าชม :  [17]
พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ  8 / ธ.ค. / 2566  เข้าชม :  [19]
โครงการพัฒนาสื่อ สกร.แปดริ้วติวเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  7 / ธ.ค. / 2566  เข้าชม :  [18]
ประชุมครูประจำกลุ่ม สกร.เมืองฉะเชิงเทรา  7 / ธ.ค. / 2566  เข้าชม :  [19]

 
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566  เข้าชม :  [298]
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  เข้าชม :  [257]
13 / ม.ค. / 2564 : งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เข้าชม :  [1637]
17 / ธ.ค. / 2563 : งานการเงิน
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564  เข้าชม :  [1489]
 

13 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [89]

6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [89]

27 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [94]

18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [120]
 


นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กสน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ผลงานเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..

 
   กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กศนน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..


รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดกระดาน คลิกที่นี่

ผังแนวทางการบริหารการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (N-Net) คลิกที่นี่

ผลที่เกิดจากผลงานทางวิชาการ ผอ.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ คลิกที่นี่  

 
ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง