[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ
เข้าชม : [542]
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดคำพูด
ชุดคำพูด
เข้าชม : [549]
13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เข้าชม : [548]
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 1/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 1/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559
เข้าชม : [511]
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559
เข้าชม : [433]
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดคำพูด
ชุดคำพูด Theme Message
เข้าชม : [406]
4 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
เข้าชม : [743]
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 18 - 19 เม.ย.59 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดให้มีการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 18 - 19 เม.ย.59 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดให้มีการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [494]
25 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน (สำหรับสมาร์ทโฟน)
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน (สำหรับสมาร์ทโฟน)
เข้าชม : [995]
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [869]
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
เข้าชม : [650]
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [521]
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เข้าชม : [1546]
9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
เข้าชม : [570]
26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หนังสือรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หนังสือรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคเรียนที่ 2/2558
เข้าชม : [353]
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558
เข้าชม : [549]
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาสัย LIB ปีงบประมาณ 2558
แบบติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาสัย LIB ปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [279]
5 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานวันนักประดิษฐ์ 2016
ประชาสัมพันธ์งานวันนักประดิษฐ์ 2016
เข้าชม : [296]
29 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทางไกล
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทางไกล
เข้าชม : [264]
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
เข้าชม : [340]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง