[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
5 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานวันนักประดิษฐ์ 2016
ประชาสัมพันธ์งานวันนักประดิษฐ์ 2016
เข้าชม : [317]
29 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทางไกล
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทางไกล
เข้าชม : [294]
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
เข้าชม : [366]
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง(ต่อเติม)ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง(ต่อเติม)ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น
เข้าชม : [392]
25 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เข้าชม : [355]
24 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
เข้าชม : [374]
21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2558
ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2558
เข้าชม : [931]
21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2558
ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2558
เข้าชม : [854]
13 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบแข่งขัน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนังาน กศน.จังหวัด/กทม.
เข้าชม : [802]
2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558
เข้าชม : [803]
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2558
เข้าชม : [1648]
14 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [2355]
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัด
เข้าชม : [1348]
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายอนุชา พงษ์เกษม และนายสมิง เสมียนรัมย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทร
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายอนุชา พงษ์เกษม และนายสมิง เสมียนรัมย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเ
เข้าชม : [1565]
10 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อการสอนวิทย์-คณิต รวม 5 วิชา กว่า 800 ตอน จาก 1250 ตอน จัดทำโดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา เข้าดูฟรี และdownload เก็บไว้ได้
สื่อการสอนวิทย์ - คณิต
เข้าชม : [830]
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสมหามลคงเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสมหามลคงเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เข้าชม : [2165]
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ขอติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในระบบออนไลน์
ขอติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในระบบออนไลน์
เข้าชม : [561]
3 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางและการจัดทำข้อมูลในโปรแกรม e-citizen ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางและการจัดทำข้อมูลในโปรแกรม e-citizen ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [1227]
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ของ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ของ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [962]
26 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ศูนย์ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีความประสงค์จพสอบราคาสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เข้าชม : [951]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง