[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช)
เข้าชม : [944]
10 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ \\\"คืนความสุขให้คนในชาติ\\\"
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ \\\"คืนความสุขให้คนในชาติ\\\"
เข้าชม : [1085]
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [641]
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [473]
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ดาวน์โหลดเอกสารสูจิบัตรงานการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออก
ดาวน์โหลดเอกสารสูจิบัตรงานการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออก
เข้าชม : [622]
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
เข้าชม : [722]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
เข้าชม : [580]
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
ด่วนที่สุด ปรับปรุงข้อมูลครู ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย.2557
ด่วนที่สุด ปรับปรุงข้อมูลครู ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย.2557
เข้าชม : [432]
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [704]
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [803]
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
แบบประเมิน/บันทึกความดี/สรุปวันลา
แบบประเมิน/บันทึกความดี/สรุปวันลา
เข้าชม : [555]
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เข้าชม : [564]
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2556 เพื่อตรวจสอบ
แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2556 เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องและตรงตามข้อมูลที่ สถานศึกษาส่งมาให้ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือไม่ พร้อมให้ยืนยันข้อมูลความถูกต้องกลับมายัง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะ
เข้าชม : [866]
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูล EIS ผ่านเว็บไซต์ http://203.146.15.174/eis
แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูล EIS ผ่านเว็บไซต์ http://203.146.15.174/eis
เข้าชม : [1193]
31 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [905]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงนามในเอกสารรายงานคะแนนเฉลี่ย (GPA)และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
การลงนามในเอกสารรายงานคะแนนเฉลี่ย (GPA)และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เข้าชม : [967]
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ คลิกที่รูปภาพด้านบน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เข้าชม : [649]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ คลิกที่รูปภาพข้างบน เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
เข้าชม : [495]
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
url สำหรับการกรอกข้อมูลการสำรวจการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
url สำหรับการกรอกข้อมูลการสำรวจการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [917]
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดรูปแบบ ป้าย อาสาสมัคร สำหรับสำรวจการรู้หนังสือ
ดาวน์โหลดรูปแบบ ป้าย อาสาสมัคร สำหรับสำรวจการรู้หนังสือ
เข้าชม : [621]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง