[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว เดินหน้าอบรมพัฒนาวิทยากรวิชาชีพ
กศน.แปดริ้ว เดินหน้าอบรมพัฒนาวิทยากรวิชาชีพ
เข้าชม : [3575]
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านรองฯสมิง เสมียนรัมย์ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการบริหารงานแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านรองฯสมิง เสมียนรัมย์ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการบริหารงานแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [2928]
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน มหกรรมไอศกรียมผลไม้และสินค้า OTOP แปดริ้ว ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา (เทศกาลกินไอศกรีมผลไม้แปดริ้ว) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมหกรรมไอศกรีมผลไม้และสินค้า OTOP แปดริ้ว
เข้าชม : [4191]
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เข้าชม : [3195]
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์งาน ด่วนมาก
แจ้งประชาสัมพันธ์งาน ด่วนมาก
เข้าชม : [1146]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันครู 16 ม.ค.58
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันครู 16 ม.ค.58
เข้าชม : [2416]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ อบต.ตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยทอด)
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ อบต.ตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยทอด) ณ กศน.ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางสาวรุ่งทิวา กัลยาณมิตร และนายศุภชัย ซิ้มพานิช ออกนิเทศการจัดกิจกรรมและมีผู้นำชุมชนและประชาช
เข้าชม : [3358]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จัดโครงการต่อยอดการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและพัฒนาสายพันธุ์
กศน.ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จัดโครงการต่อยอดการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและพัฒนาสายพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น โดยมีท่านนายกสมชาย ตันมาก นายก อบต.เมืองใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดย ศึกษานิเทศก์ จรัสศรี มานิเทศกลุ่
เข้าชม : [1824]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ วิชากล้วยทอดสูตรอินโดนีเซีย
กศน.ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ วิชากล้วยทอดสูตรอินโดนีเซีย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.4 ต.บางผึ้ง กลุ่มเป้าหมาย 7 คน
เข้าชม : [4956]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางตลาด สังกัด กศน.อำเภอคลองเขื่อน จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน 1 คน 1 อาชีพ หลักสูตรการทำบุหงารำไป
กศน.ตำบลบางตลาด สังกัด กศน.อำเภอคลองเขื่อน จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน 1 คน 1 อาชีพ หลักสูตรการทำบุหงารำไป กลุ่มเป้าหมาย 15 คน โดยมีนายนครชัย โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองเขื่อน นิเทศติดตาม พร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ร่วมโครงการ
เข้าชม : [2702]
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.แปดริ้ว อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมรับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.แปดริ้ว อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมรับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เข้าชม : [4254]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองแหนจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\" หลักสูตรการทำขนมถั่วเคลือบและขนมกล้วยฉาบ
กศน.ตำบลหนองแหนจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\" หลักสูตรการทำขนมถั่วเคลือบและขนมกล้วยฉาบ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน โดยมี นายเกรียงไกร เตียวประเสริฐ รองนายก อบต.หนองแหน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อ.กิ
เข้าชม : [8027]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยวจัดทำโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน 1 คน 1 อาชีพ
กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยวจัดทำโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน 1 คน 1 อาชีพ
เข้าชม : [4772]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน อำเภอบางคล้า ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ วิถีชีวิตชาวบางคล้า ที่สภาวัฒนธรรมอำเภอบางคล้า
กศน อำเภอบางคล้า ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ วิถีชีวิตชาวบางคล้า ที่สภาวัฒนธรรมอำเภอบางคล้า
เข้าชม : [2934]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแปลงยาว เพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษา กศน.
กศน.อำเภอแปลงยาว เพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษา กศน.
เข้าชม : [3326]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ อาชีพแรกของปี การทำเต้าหู้ฟรุ๊ตสลัด ประธานพิธีเปิดโดย นายวิโรจน์ พานทอง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง และนิเทศโดย อ.กินนร. จิตรวงศ์นันท์ จัดโดย น.ส.ลาวัลย์ สืบแก้วอุทัย ศูนย์การเรียนชุม
กศน.ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ อาชีพแรกของปี
เข้าชม : [2033]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน อำเภอบางคล้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งทั่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอำเภอบางคล้า โดยที นายอำเภอบางคล้า เป็นประธาน
กศน อำเภอบางคล้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งทั่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอำเภอบางคล้า โดยที นายอำเภอบางคล้า เป็นประธาน
เข้าชม : [769]
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ แปดริ้ว มอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 2
รองผู้ว่าฯ แปดริ้ว มอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 2 โดยความร่วมมือ กศน.ฉะเชิงเทรา กับ บริษัท อีสท์วอเตอร์
เข้าชม : [9399]
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม koratsite
กศน.แปดริ้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม koratsite ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [1249]
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [1440]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง