[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\"กศน.แปดริ้ว ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา\\\"
\\\"กศน.แปดริ้ว ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา\\\"
เข้าชม : [2088]
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณ
เข้าชม : [2013]
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ในการรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กศน.แปดริ้ว ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ในการรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [2438]
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [1058]
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เข้าชม : [1111]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว จับมือ ป.ป.ช. นำนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชันสากล(ประเทศไทย)
กศน.แปดริ้ว จับมือ ป.ป.ช. นำนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
เข้าชม : [3033]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ กศน.อำเภอคลองเขื่อน
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ กศน.อำเภอคลองเขื่อน
เข้าชม : [4179]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดค่ายค่านิยม 12 ประการของ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดค่ายค่านิยม 12 ประการของ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เข้าชม : [2640]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน \\\"มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว\\\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน \\\"มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว
เข้าชม : [2854]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ โดยใช้สื่อรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทาง ETV
กศน.แปดริ้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ โดยใช้สื่อรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทาง ETV
เข้าชม : [6044]
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการ CSR (ชุมชนสัมพันธ์)
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการ CSR (ชุมชนสัมพันธ์)
เข้าชม : [1461]
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [1164]
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557
เข้าชม : [1259]
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย
เข้าชม : [1038]
17 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยวิธีเรียนทางไกล โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยวิธีเรียนทางไกล โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เข้าชม : [1672]
6 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน
เข้าชม : [1048]
3 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล
บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1579]
9 / ก.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช) ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนเรียนชุมชนประจำตำบล (ครู ศรช) ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [1857]
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สูจิบัตร งานกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออก และกำหนดการพิธีเปิด - ปิด ฉบับล่าสุด!!!
สูจิบัตร งานกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออก และกำหนดการพิธีเปิด - ปิด ฉบับล่าสุด!!!
เข้าชม : [1300]
31 / ส.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [1488]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง